Wycena nieruchomości

Warszawa i okolice

tel. 668 446 531

biuro@gch-wycena.pl

Firma GCH-WYCENA świadczy usługi w zakresie wyceny nieruchomości dla potrzeb kredytu, sprzedaży i innych.

Usługi realizowane są przez Grzegorza Chmiela – Rzeczoznawcę Majątkowego.

Rzeczoznawca posiada uprawnienia zawodowe nr 7671, Świadectwo Związku Banków Polskich nr 1349/2020 uwierzytelniające działalność w sektorze bankowym, a także polisę odpowiedzialności cywilnej zabezpieczającą klientów. Jest członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych wchodzącego w skład Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, co obliguje do przestrzegania etyki zawodowej właściwej dla członków organizacji.

Głównym obszarem działania firmy są powiaty Warszawski Zachodni, Pruszkowski, m.st. Warszawa i okolice.

Wyceny sporządzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami zawodowymi.
 
Zapraszam do współpracy !

OFERTA

Wycena nieruchomości wykonywana jest w formie operatu szacunkowego zgodnie ze Standardami Zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców majątkowych oraz obowiązującymi przepisami. Opracowania wykonywane są dla różnych celów i potrzeb m.in. zabezpieczenia wierzytelności, informacji dla potrzeb sprzedaży, określenia wysokości stawki najmu, określenia wartości ograniczonych praw rzeczowych, określenia wysokości nakładów dla zakończenia budowy.

Każda wycena jest poprzedzona oględzinami nieruchomości i analizą stanu nieruchomości. Operat szacunkowy oprócz wartości nieruchomości zawiera informacje dotyczące przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wnioski z badania księgi wieczystej i dokumentów zawartych w katastrze nieruchomości, analizę rynku w zakresie przedmiotu wyceny. Zbiór informacji i wniosków zawartych w opracowaniu powinien posiadać każdy właściciel nieruchomości.

Głównym obszarem działalności firmy jest Warszawa i powiaty sąsiednie, w tym Powiat Warszawski Zachodni, Pruszkowski. Realizujemy też opracowania w innych lokalizacjach wg. indywidualnych ustaleń.
 

Jeżeli potrzebujesz znać wartość nieruchomości dla potrzeb kredytu? Planujesz sprzedaż lub kupić nieruchomość? Chcesz poznać wartość dla optymalnego sposobu zagospodarowania nieruchomości lub potrzebujesz informacji żeby podjąć decyzję inwestycyjną to operat szacunkowy jest odpowiedzią na twoje potrzeby.

Przed oględzinami przygotuj dokumenty. Ich lista znajduje się w zakładce „Dokumenty”.

Dom

Dom, lokal w budowie

Lokal mieszkalny

Ograniczone prawa rzeczowe

Działka

Nieruchomości komercyjne

Ceny i terminy

Cena usługi zależy od rodzaju nieruchomości i cech wycenianej nieruchomości, w tym sposobu jej zagospodarowania np. formą zabudowy, ilością obiektów budowlanych. Istotny jest także cel dla jakiego wykonywany jest operat szacunkowy, a także stopień skomplikowania analizy oraz dostępności danych.

Cena i termin realizacji usługi jest każdorazowo ustalany indywidualnie. W przypadku standardowych usług termin realizacji wynosi 3-5 dni roboczych od przekazania kompletu dokumentów i dokonania oględzin nieruchomości.

 

Lokal mieszkalny

od 400 zł

Dom

od 750 zł

Działka

od 450 zł

Skrócenie terminów:
1 dzień - 100 zł
2 dni - 200 zł.